SYAZA: BAGAIMANA MENGULANGKAJI?

BAGAIMANA MENGULANGKAJI?

1. Membaca dan menyemak nota-nota bahan-bahan pelajaran sambil melengkapkan yang kurang.Ini akan memantapkan kefahaman dan ingatan anda terhadap subjek berkenaan ..

2. Membaca buku teks.Tujuannya untuk memastikan anda benar-benar faham setiap prinsip,isu dan fakta yang dimuatkan ..

3. Menjawab soalan-soalan latihan atau kerja rumah yang guru berikan . Ini akan membolehkann anda menguji kebolehan anda menjawab soalan yang sama dalam peperiksaan ...

4. Mengkaji contoh-contoh jawapan peperiksaan tahun lepas bersama skima jawapan .. Ini akan membolehkan anda membiasakan diri menjawab soalan-soalan peperiksaan dengan lebih yakin dan pantas

5. Mengaji soalan-soalan yang berbentuk objektif .. Ini akan membolehkan mengetahui soalan-soalan yang anda sudah tahu menjawabnya dan soalan-soalan yang sama keluar ,anda akan dapat menjawab dengan yakin..

6. Besoal jawab bersama-sama rakan.. Selain ini membolehkan anda mengenal pasti sama ada anda sudah cukup bersedia atau tidak menghadapi peperiksaan,pada masa yang sama ,anda juga boleh mendapat penjelasan tentang bahagian-bahagian yang anda kurang faham dari rakan anda yang mungkin sudah menguasai bahan pelajaran itu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.